Skuteczna windykacja w przedsiębiorstwie

0
1033

Windykacja należności w firmie może być prowadzona na wiele sposobów. Nie jest to proces łatwy, ale dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur może być skuteczny i relatywnie szybki. Dowiedz się, jak zorganizować procesy związane z odzyskiwaniem wierzytelności, by nie musieć martwić się nieodzyskanymi długami oraz jak szkolić pracowników z prowadzenia windykacji.

Skuteczna windykacja – zapobieganie przeterminowanym płatnościom

Windykacja w praktyce gospodarczej powinna się opierać przede wszystkim o działania zapobiegawcze, które są znacznie prostsze, mniej kosztowne i mniej czasochłonne. Każda większa firma powinna zadbać o wprowadzenie systemu monitorowania należności oraz szkolenia dla księgowych oraz handlowców jak wykrywać potencjalne zatory płatnicze. Tego rodzaju prewencja ma ogromne znaczenie szczególnie w przypadku organizacji, które w ciągu miesiąca wystawiają wiele faktur z odległymi terminami płatności. Odpowiedni system powinien opierać się na przypominaniu kontrahentom o płatnościach. To bardzo proste rozwiązanie, które pozwala uniknąć wielu zaległości, a przez to również niepotrzebnych zaburzeń w funkcjonowaniu firmy. tego typu szkolenia znajdziemy w bazach szkoleń jak Eventis.pl, gdzie dostępnych jest kilkaset szkoleń od różnych firm szkoleniowych z windykacji https://eventis.pl/szkolenia/windykacja, czy też dla księgowości https://eventis.pl/szkolenia/ksiegowe.

W ramach działań zapobiegawczych warto też stosować klasy ryzyka i limity kredytowe dla kontrahentów – ich indywidualne przyznawanie może pozwolić uniknąć wielu kosztownych strat. Tego rodzaju zagadnienia poruszają liczne szkolenia z windykacji, które stanowią świetny sposób na poszerzanie kompetencji pracowników działów windykacyjnych i zwiększenie ich skuteczności. Rozważyć można również kursy i szkolenia z szacowania zdolności kredytowej oraz kondycji finansowej partnerów gospodarczych, co może prowadzić do obniżenia ryzyka opóźnień w płatnościach.

Jak prowadzić windykację zaległych należności?

Samo monitorowanie płatności i przypominanie o terminach nie umożliwi jednak całkowitego uniknięcia współpracy z niewypłacalnymi lub nieuczciwymi kontrahentami. Jeśli termin zapłaty minął, można stosować metody windykacji pozasądowej lub sądowej.

Windykacja pozasądowa jest tą najczęściej stosowaną w przedsiębiorstwach i najkorzystniejszą dla obu stron – w ten sposób można załatwić sprawę polubownie. Działania podejmowane przez firmę mogą w tym przypadku obejmować m.in.:

  • zawiadamianie o konieczności uregulowania wierzytelności,
  • wysyłanie wezwań do zapłaty,
  • zawieranie z dłużnikami umów ugodowych dotyczących spłaty.

Tego rodzaju działania nie zawsze przynoszą jednak skutek. Dlatego zazwyczaj ostatnim podejmowanym krokiem jest windykacja sądowa. Obejmuje ona przekazanie do sądu wniosku o wszczęcie procesu. Jest to metoda droższa i często czasochłonna, ale niejednokrotnie okazuje się jedyną skuteczną. Z wyrokiem sądowym można uzyskać tytuł wykonawczy, który prowadzi do ściągnięcia długu za pośrednictwem komornika. Wierzytelność można też sprzedać, by szybciej odzyskać część należnej kwoty. Również w tym obszarze warto postawić na szkolenia windykacyjne pozwalające zapoznać się z praktyką postępowania administracyjnego w zakresie windykacji długów oraz przeszkolić pracowników z przepisów prawa, których znajomość ma kluczowy wpływ na procesy dochodzenia należności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here