Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

0
1272

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę może wydawać się problematyczne, jednak w rzeczywistości jest bardzo proste. Umowę o prace możemy wypowiedzieć na kilka sposobów, na przykład:

  • za porozumieniem stron, wówczas warunki ustalamy sami z pracodawcą
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu na jaki została zawarta umowa lub wraz z zakończeniem pracy, dla której wykonania była zawarta

Wszystkie możliwości, jakie mamy w związku z wypowiedzeniem umowy o prace zostały szczegółowo opisane w Kodeksie Pracy, w rozdziale II – Umowa o pracę. O możliwościach rozwiązania umowy mówi dokładnie Artykuł 30 ustęp 1 (Art. 30. § 1.) tego kodeksu.

O czym muszę pamiętać, kiedy składam wypowiedzenie umowy o pracę?

Przede wszystkim musimy pamiętać o okresie wypowiedzenia. Jest on oczywiście ściśle związany z okresem na jaki była podpisana nasza umowa i ile lat (miesięcy czy tygodni byliśmy zatrudnieni). Dla przykładu, jeżeli jesteśmy zatrudnieni poniżej 6 miesięcy to obowiązuje nas okres wypowiedzenia o długości 2-óch tygodni. Natomiast, jeżeli pracujemy powyżej 3 lat lub mamy umowę zawartą na czas nieokreślony, wówczas czas wypowiedzenia wynosi aż 3 miesiące!

Podobnie rzecz ma się w przypadku umowy o pracę zawartą na okres próbny. Jeżeli byliśmy zatrudnieni na próbę, na okres maksymalnie do 2-óch tygodni, wówczas czas wypowiedzenia to zaledwie 3 dni. Najpopularniejszy jest jednak okres próbny od długości 3 miesięcy, a w takim przypadku czas wypowiedzenia to 2 tygodnie.

Musimy także pamiętać o jeszcze jednej ważnej kwestii. Okres wypowiedzenia liczony jest zawsze w pełnych okresach, więc musimy przepracować na przykład pełne 3 miesiące. Zatem nie ma znaczenia czy złożymy wypowiedzenie 1 stycznia czy 31 stycznia, w świetle prawa musimy jeszcze pracować przez luty, marzec oraz kwiecień.

Czy wypowiedzenie umowy o pracę musi być wydrukowane?

Absolutnie nie! Musi natomiast zawierać wszystkie dane (nasze i pracodawcy) i być odpowiednio zatytułowane: Wypowiedzenie umowy o pracę. Ważne jest również to by było napisane językiem grzecznościowym, zaczynają na przykład od słów: uprzejmie proszę o rozwiązanie umowy o pracę zawartej… Oczywiście musi zawierać również datę, nazwę miejscowości oraz czytelny podpis nasz i pracodawcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here