Jakie ulgi w PIT 2021?

0
814

Podatnicy składając deklarację PIT za 2021 rok mogą być spokojni – ulgi, które funkcjonowały do tej pory, pozostały bez zmian. Oznacza to, że po raz kolejny mamy możliwość skorzystania z ulgi na dziecko, rehabilitacyjnej, czy ulgi na internet. Coraz popularniejsza staje się także ulga termomodernizacyjna, z której z roku na rok korzysta coraz większa liczba podatników.

Jak udokumentować ulgę? 

Zmiany podatkowe, które weszły w życie na początku 2022 roku nie wpłyną na składane w tym roku deklaracje PIT. Rozliczenie PIT 2021 pozostaje bez zmian i funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Oznacza to m.in. możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Część z nich należy jednak udokumentować bądź posiadać dokumenty potwierdzające możliwość skorzystania z ulgi. Będą to m.in. potwierdzenia wykonanej darowizny, dokumenty zakupu leków, czy akt urodzenia dzieci. 

Ulga prorodzinna 

Z ulgi na dzieci skorzystać mogą podatnicy opodatkowani według skali podatkowej. Wysokość ulgi wynosi 92,67 zł w przypadku pierwszego i drugiego dziecka. W przypadku trzeciego to już 166,67 zł, a czwarte i kolejne 225,00 zł miesięcznie. Ulga na dzieci przysługuje do czasu ukończenia przez dziecko pełnoletności lub 25 roku życia, gdy pełnoletnie dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej. 

Ulga rehabilitacyjna 

Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie (pełne lub limitowane) wydatków poniesionych m.in. na cele rehabilitacyjne, zakup leków, sprzętu medycznego czy turnusy rehabilitacyjne. Z ulgi skorzystać mogą osoby legitymujące się niepełnosprawnością, pobierające rentę socjalną, a także osoby mające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną (jeżeli jej dochód nie przekracza ustawowego limitu). 

Podatnicy odliczyć mogą wydatki nielimitowane – czyli całość poniesionych kosztów oraz limitowane – które odliczyć mogą jedynie częściowo. Najpopularniejszą ulgą limitowaną jest ulga na leki. Przysługuje ona w wysokości faktycznie wydanych środków powyżej 100 zł miesięcznie (jeżeli podatnik w danym miesiącu zakupił leki za kwotę 180 zł przysługuje kwota zwrotu 80 zł). Aby skorzystać z ulgi na leki należy posiadać zaświadczenie od lekarza o konieczności przyjmowania na stałe wskazanych leków. 

Przykładowe wydatki nielimitowane odliczenia w całości: 

  • adaptacje i wyposażenie mieszkania osoby niepełnosprawnej 
  • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej 
  • pobyt na turnusie rehabilitacyjnym 
  • opieka pielęgniarska 

Ulga termomodernizacyjna 

Coraz większe znaczenie zyskuje ulga termomodernizacyjna. Skorzystać z niej mogą właściciele domów jednorodzinnych, którzy dokonują ulepszeń energetycznych w swoich domach. Ulga nie przysługuje na budynki, które nie zostały jeszcze oddane do użytku i są w budowie. Wysokość odliczeń to aż 53 000 zł. Z ulgi można skorzystać, gdy dokonujemy modernizację, podczas której zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie. To m.in. ocieplenie domu, czy wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Ulga przysługuje także na wymianę pieca na odnawialne źródła energii. 

Ulga na internet 

Z ulgi na internet możemy odliczyć wydatki poniesione w 2021 roku za używanie Internetu. Ulga przysługuje jedynie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych. Maksymalny limit odliczeń wynosi 760 zł. Aby skorzystać z ulgi musimy być w posiadaniu dokumentów potwierdzających rzeczywiści poniesione koszty (np. imienne faktury). 

fot:pixabay.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here