W jakich sytuacjach przeprowadza się wycenę spółki?

0
1304

Wyceny spółki dokonuje się w wielu różnych przypadkach. Często zlecane jest to firmie outsourcingowej, dysponującej odpowiednim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w tym zakresie. Przedstawiamy informacje na temat wycen spółek w pigułce.

Po co przeprowadza się wycenę spółki?

Wycenę spółki przeprowadza się najczęściej po to, aby wydać opinię na temat przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod gwarantujących bezstronne i rzetelne określenie jej wartości i wiarygodności. Dzięki jej przeprowadzeniu można określić wartości pieniężne, stanowiące koszt danych praw do spółki.  Najczęściej wycenę zleca się zewnętrznej firmie, która jest w stanie przeprowadzić ją bezstronnie i z zachowaniem najwyższych standardów.

Kiedy przeprowadza się wycenę spółek?

Wycena może być przeprowadzana w różnych sytuacjach. Większość z nich to sytuacje handlowe, mające na celu sfinalizowanie transakcji. Najważniejszą sytuacją, w której stanowi ona konieczność, jest kupno i sprzedaż przedsiębiorstwa. Innym jest postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, do których ten proces jest również konieczny.  Wycena jest potrzebna również w przypadku fuzji firm lub łączenia oddziałów. Innymi okolicznościami, w jakich jest zazwyczaj przeprowadzana, są postępowania podatkowe i weryfikacja zdolności kredytowej.

Jaki jest zazwyczaj cel wyceny spółek? Może pełnić ona funkcję decyzyjną, ale również argumentacyjną, do wykorzystania w negocjacjach. Wykorzystuje się ją również w procesie mediacji. Cele mogą zależeć więc od wielu czynników. Na ich podstawie dobiera się metodę, biorąc pod uwagę również specyfikę działalności obu stron transakcji oraz ich branż. Nie są to jednak jedyne zmienne – na dobór metody wpływ może wpłynąć także np. dostęp do danych.

Jak przeprowadza się wycenę spółek?

Najczęściej w ofercie firm outsourcingowych zajmujących się tego rodzaju czynnościami, dostępne są trzy rodzaje usług, podzielone ze względu na metody wykorzystywane do wyceny. Są to:

  • metody dochodowe (konwencjonalne i niekonwencjonalne),
  • metody majątkowe,
  • metody porównawcze.

Mogą pojawić się również metody mieszane, stanowiące dowolną fuzję powyższych. Więcej informacji na ich temat znajdziesz na stronie Crowe.com/pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here