Sprawdzenie wiarygodności prywatnego pożyczkobiorcy

0
1053

Pożyczki prywatne czyli między ludźmi to dla pożyczkodawców niekiedy korzystniejsza alternatywa wobec pożyczki z banku a tym bardziej z firmy pozabankowej. Niekiedy jednak to mus, bo ani bank ani firma pożyczkowa nie chce im pożyczki udzielić z uwagi na brak wystarczającej zdolności kredytowej.

Zwracają się zatem do znajomego, do kolegi z pracy, do przyjaciela, zwraca się po pożyczkę chłopak do dziewczyny, dziewczyna do chłopaka. Poproszonej o udzielenie pożyczki osobie przykro odmówić albo jest chętna żeby zarobić na odsetkach i pożyczki udziela. Niestety, w wielu takich przypadkach okazuje się się później, że pożyczka jest nie do odzyskania; nie pomagają prośby, sąd ani w końcu komornik który stwierdził umarzając bezskuteczną egzekucję, że dłużnik nie posiada wierzytelności (w tym dochodów), mienia ruchomego i nieruchomości z których można by przeprowadzić egzekucję.

Niezmiernie zatem ważne jest sprawdzenie przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki, czy pożyczkobiorca posiada zdolność do spłaty pożyczki czyli po prostu, czy posiada zdolność kredytową. Należy podkreślić, że osoba nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek ma na tym polu takie same możliwości jakie mają banki i firmy pożyczkowe. I powinna z tych możliwości skorzystać; banki i parabanki wszak wiedzą najlepiej, jak i dlaczego należy sprawdzić zdolność kredytową klienta. I tak też, prywatny pożyczkodawca może uzależnić udzielenie pożyczki od przedstawienia mu przez pożyczkobiorcę zaświadczenia o dochodach z zakładu pracy a więc jakie wynagrodzenie netto otrzymuje i czy aby nie jest to wynagrodzenie zajęte przez komornika. Dodatkowo warto poprosić o wyciąg z konta bankowego z historią wpływów wynagrodzenia a to dlatego, że zaświadczenie o dochodach można łatwo podrobić: http://pamietnikwindykatora.pl/podrobienie-zaswiadczenia-o-zarobkach-bardzo-latwe/. Należy też zażądać od takiego ewentualnego pożyczkobiorcy informacji o stanie zobowiązań z Biura Informacji Kredytowej oraz Biur Informacji Gospodarczej czyli z Krajowego Rejestru Długów, z Infomonitor oraz z ERIF. Każdy ma prawo uzyskać z wyżej wymienionych instytucji informacji o sobie. Warto też zażądać oświadczenia o nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych. Gdyby bowiem pożyczkobiorca zataił jakieś długi a egzekucja pożyczki byłaby bezskuteczna, można by pociągnąć go do odpowiedzialności karnej za wyłudzenie i przy odrobinie dobrej woli prokuratora i sądu uzyskać skazanie go z obowiązkiem naprawienia szkody: http://pamietnikwindykatora.pl/oszustwo-obowiazek-naprawienia-szkody-w-wyroku-karnym/ co jest na wielu dłużników skutecznym straszakiem mobilizującym do spłaty długu (z ukrywanych dochodów i mienia).

Na podstawie wszystkich wyżej wskazanych rodzajów informacji można już podjąć decyzję o udzieleniu pożyczki, jak czynią to banki i inne podmioty udzielające pożyczek.