Nowoczesne oszczędzanie na przyszłość z Vienna Life

0
392

Regularne oszczędzanie to jeden z kluczowych warunków naszej niezależności finansowej. W aktualnych realiach sama regularność bardzo często okazuje się jednak niewystarczająca. Wszystko z powodu wybitnie niekorzystnej z perspektywy oszczędzających korelacji pomiędzy z jednej strony wysoką inflacją, zaś z drugiej strony niskimi stopami procentowymi NBP. Powoduje to, że standardowe instrumenty służące oszczędzaniu kapitału, takie jak lokaty bankowe lub Obligacje Skarbu Państwa, często nawet nie są w stanie zniwelować efektu inflacji.

Nic więc dziwnego, że klienci zwracają uwagę w kierunku innych opcji, oferujących zysk wyższy, niż ma to miejsce chociażby w przypadku lokat bankowych.

Jak skutecznie zabezpieczyć swoją przyszłość?

Jeżeli pozostaniemy przy jak najbardziej słusznym twierdzeniu, że zarówno lokaty jak i OSP nie dają obecnie perspektyw na efektywne pomnażanie kapitału, do wyboru będziemy kilka innych rozwiązań.

Jednym z nich są rzecz jasna jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. W tym wypadku klient ma do wyboru wiele zróżnicowanych opcji. Najważniejszym czynnikiem różnicującym będzie tutaj rzecz jasna stopa ryzyka związana z lokowaniem kapitału w danym fundusz. Możemy zdecydować się na inwestycję o wysokim ryzyku, jaką są np. fundusze z dużą ekspozycją portfela inwestycyjnego na akcje spółek giełdowych. W tym wypadku można uzyskać naprawdę imponującą stopę zwrotu w skali rocznej, jednak należy mieć na uwadze, że notowania funduszy tego rodzaju mogą wykazywać znaczące wahania.

Znacznie bardziej bezpieczną opcją są fundusze niskiego ryzyka, a więc przykładowo fundusze papierów dłużnych. W tym wypadku większość portfela inwestycyjnego jest zajmowana przez bezpieczne aktywa. Akcje spółek giełdowych stanowią zaś jedynie kilkuprocentowy dodatek, pozwalający na zwiększenie zysków.

Oprócz tego klienci mają jednak do dyspozycji także produkty profilowane. Z pewnością warto tutaj wymienić program Future Saver dostępny w ofercie renomowanego towarzystwa Vienna Life. Program ten stanowi połączenie ubezpieczenia na życie z programem budowania kapitału. Klient regularnie dokonuje wpłat na konto programu. Sam kapitał jest zaś inwestowany głównie w określone fundusze inwestycyjne prowadzone przez Vienna Life.

Jak działa Future Saver w Vienna Life?

Podstawowym założeniem programu jest udostępnienie klientom nowoczesnego instrumentu ułatwiającego bezpieczne a zarazem efektywne oszczędzanie. Klient może wybrać jedną z czterech dostępnych strategii inwestycyjnych, co oznacza możliwość dopasowania specyfiki programu do naszych indywidualnych potrzeb oraz predyspozycji.

To jednak jeszcze nie wszystko. W system automatycznie wbudowany jest innowacyjny monitoring portfela funduszy Fund Alert. Narzędzia to umożliwia bieżącą ocenę zyskowności inwestycji oraz błyskawiczne reagowania na wszelkie zmiany rynkowe. Dzięki temu inwestycja ma charakter wysoce elastyczny, przez co możliwe jest wypracowywanie wyższych zysków w okresach hossy rynkowej przy jednoczesnej ochronie kapitału w okresach bessy. Dzięki temu, oszczędzanie w ramach Future Saver wykazuje dużą odporność na wahania rynkowe. Jest to podstawowy faktor odróżniający program od bezpośredniego lokowania środków w jednostki TFI, kiedy to klient musi całkowicie we własnym zakresie dokonywać ewentualnych zmian w strukturze swojego portfela inwestycyjnego.

Inne ważne informacje dla oszczędzającego

W ramach programu możliwe jest wykupienie dodatkowego pakietu. Umowa Dodatkowa Protect oferuje dwie kardynalne wręcz zalety, a mianowicie:

  • Ochronę przyszłości finansowej naszych bliskich na wypadek, gdybyśmy nas zabrakło
  • Wypłata zgromadzonych składek z tytułu dożycia końca okresu ochrony ubezpieczeniowej

Wyjątkowo ciekawą opcję stanowi bez wątpienia punkt drugi. Program Future Saver nie jest bowiem standardowym ubezpieczeniem na życie, lecz instrumentem o strukturze mieszanej. Celem pozostaje umożliwienie inwestującemu efektywnego zabezpieczenia swojej przyszłości. Stąd też, w momencie zakończenia okresu trwania umowy składki dedykowane na same ubezpieczenie bynajmniej nie przepadają. Inwestor otrzymuje je na powrót, oczywiście zwiększone o zyski wypracowane przez okres trwania inwestycji(do 115% kwoty wpłaconych składek w przypadku umowy na okres 25 lat).

Podsumowanie

Specjalistyczne, dedykowane programy oszczędnościowe stanowią systemową odpowiedź na potrzeby współczesnego klienta. Dostępny w ofercie Vienna Life Future Saver cechuje się elastyczną konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo, efektywność inwestycji a zarazem pełny zwrot wpłaconych składek po zakończeniu okresu trwania umowy. Jednocześnie program zapewnia ochronę finansową naszym bliskim, czego nie są w stanie zaoferować standardowe instrumenty inwestycyjne.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi, jak Found Alert oraz Investbox udostępnia z kolei inwestorowi opcję elastycznego kreowania struktury swojej inwestycji, również w trakcie umowy. Strategia inwestycyjna nie jest więc narzucona z góry, poprzez specyfikę danego funduszu, lecz podlega modyfikacji, zależnie od chęci inwestora oraz ewentualnych zmian na rynkach finansowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here