Inwestowanie nie jest trudne – wystarczy chcieć

0
1359

Jeśli Twój cel oszczędności oddalony jest o ponad pięć lat, przeznaczenie części środków na inwestycje może pozwolić Ci zyskać więcej pieniędzy i nadążyć za rosnącymi cenami.

Czym są inwestycje?

Inwestycje to coś, co nabywamy lub w co wkładamy swoje pieniądze, aby uzyskać rentowny zwrot z kapitału.

Większość ludzi wybiera spośród czterech głównych rodzajów inwestycji, znanych jako rodzaje aktywów:

 • Akcje – kupujesz udziały w spółce
 • Gotówka – oszczędności, które wpłacasz na konto bankowe lub konto funduszu inwestycyjnego.
 • Nieruchomość – inwestujesz w fizyczny budynek, zarówno komercyjny, jak i mieszkalny.
 • Papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu (zwane również obligacjami) – pożyczasz pieniądze firmie lub państwu.

Dostępne są również inne rodzaje inwestycji, w tym:

 • Waluta obca
 • Materiały kolekcjonerskie, takie jak dzieła sztuki i antyki
 • Towary takie jak ropa naftowa, kawa, kukurydza, kauczuk lub złoto.
 • Kontrakty na różnice kursowe, w których stawia się na akcje zyskujące lub tracące wartość.

Różne aktywa posiadane przez inwestora nazywane są portfelem inwestycyjnym.

Co do zasady, rozłożenie kapitału pomiędzy różne rodzaje aktywów pomaga obniżyć ryzyko związane z całym portfelem w ramach wykonywania operacji – więcej na ten temat później.

W ostatnich latach popularne stają się także inwestycje społecznościowe. Jest to rodzaj inwestycji z użyciem platform, które umożliwiają inwestorom wymianę informacji w czasie rzeczywistym.

Zwroty z inwestycji

Zwroty to zysk, który czerpiesz z inwestycji.

W zależności od tego, na co inwestor przeznaczy pieniądze, mogą być one wypłacane na kilka różnych sposobów:

 • Dywidendy (z akcji)
 • Czynsz (z nieruchomości)
 • Odsetki (z lokat pieniężnych i papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu).
 • Różnica pomiędzy ceną, którą płacisz, a ceną, za którą sprzedajesz – zyski lub straty kapitałowe.

Jak prowizje zmniejszają zwrot z inwestycji?

Zarządzanie inwestycjami wymaga czasu i pieniędzy, a instytucje świadczące usługi pobierają prowizję.

Ten koszt może pochłonąć zwroty, które otrzymasz i jest to coś, o co powinieneś wiedzieć przed dokonaniem inwestycji.

Nasz artykuł o inwestycjach wskazuje rodzaje opłat, na które należy zwracać uwagę, ale powinieneś także zapoznać się z ofertą poszczególnych dostawców w celu poznania dokładnych kwot.

Ryzyko

Nikt z nas nie lubi spekulować swoimi oszczędnościami, ale prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak inwestycja bez ryzyka.

Inwestując zawsze bierzesz na siebie pewne ryzyko, ale jego wysokość różni się w zależności od rodzaju inwestycji.

Pieniądze umieszczane na bezpiecznych lokatach, takich jak konta oszczędnościowe, ryzykują utratę wartości w ujęciu realnym (siły nabywczej) w miarę upływu czasu.

Dzieje się tak dlatego, że wypłacane odsetki nie zawsze nadążają za rosnącymi cenami (inflacją).

Z drugiej strony, inwestycje oparte na stopie inflacji, nie zawsze podążają za rynkowymi stopami procentowymi.

Oznacza to, że jeśli inflacja spadnie, możesz zarobić mniej niż się spodziewałeś.

Inwestycje giełdowe mogą z czasem przewyższać inflację i stopy procentowe, ale pojawia się ryzyko, że kursy mogą być niższe w momencie, kiedy będziesz musiał je sprzedawać.

Może to skutkować słabym zwrotem lub jeśli ceny będą niższe niż przy zakupie – utratą pieniędzy.

Kiedy zaczynasz inwestować, zazwyczaj warto rozłożyć ryzyko poprzez ulokowanie kapitału w wielu różnych produktach i grupach aktywów.

W ten sposób, jeśli jedna inwestycja nie będzie funkcjonować tak, jak się tego spodziewasz, wciąż masz inne, na których możesz polegać.

Kiedy powinieneś zacząć inwestować?

Jeśli masz wystarczająco pieniędzy na koncie oszczędnościowym – wystarczająco dużo na pokrycie kosztów przez co najmniej sześć miesięcy – i chcesz, aby Twoje pieniądze rosły w dłuższej perspektywie czasowej, powinieneś rozważyć zainwestowanie części z nich.

Oszczędności lub inwestycje odpowiednie dla Ciebie będą zależeć od tego, jak bardzo jesteś skłonny do podejmowania ryzyka oraz od Twoich bieżących finansów i przyszłych celów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here